Referaty – II edycja

  • dr Karol Siemaszko – Dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa z 13 czerwca 1946 roku (tzw. mały kodeks karny) w świetle orzecznictwa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze (1946 – 1950) – czytaj referat
  • mgr Marek Budniak – Ofiary represji Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w latach 1950-1954 wśród ludności cywilnej – czytaj referat
  • mgr Krzysztof Mazur – Na straży organów represji. Sylwetki szefów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Zielonej Górze – czytaj referat
  • dr hab. prof. US Dariusz Śmierzchalski–Wachocz – Rola PPR/PZPR w orzecznictwie sądów zielonogórskich – czytaj referat
  • mgr Andrzej Perlak – Represjonowani działacze Zielonogórskiej Solidarności – czytaj referat
 
 
Przewiń na górę