Prelegenci – II edycja

dr Karol Siemaszko

„(…) ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2009 r. W 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z prawem karnym II Rzeczypospolitej oraz początków Polski Ludowej, a także wokół ustroju Polski po 1935 roku oraz funkcjonowania rządu Rzeczypospolitej na emigracji w latach 1939 – 1990.”

Źródło: http://www.law.uj.edu.pl/~khadm/?page=pracownicy

 

mgr Marek Budniak

Ddoktorant Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, interesuje się dziejami ludzi, którzy podjęli walkę z system komunistycznym na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956; bada dokumenty Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze; autor kilku artykułów naukowych o tej tematyce oraz kilkudziesięciu publikacji popularno-naukowych w czasopismach lokalnych.

Pisze rozprawę doktorską na temat „Oporu zwykłych ludzi wobec systemu stalinowskiego w latach 1950-1954 w świetle dokumentów Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze”.

mgr Krzysztof Mazur

Pracownik Punktu Zamiejscowego IPN w Zielonej Górze. Doktorant historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przygotowuje pod kierunkiem prof. UZ dr hab. Roberta Skobelskiego rozprawę doktorską poświęconą Wojewódzkiemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego w Zielonej Górze.

dr hab. prof. US Dariusz Śmierzchalski–Wachocz

Urodzony w 1968 r. w Nowym Tomyślu, absolwent Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu-Gościkowie.

W 1993 r. przyjął święcenia kapłańskie oraz obronił pierwszą pracę magisterską na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. W 1995 r. rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które zostały uwieńczone drugim magisterium w 1996 r., licencjatem w 1997 r. oraz doktoratem w 2001 r.

Od 2000 r. jest wykładowcą historii Kościoła, historii sztuki sakralnej oraz patrologii w Zielonogórsko-Gorzowskim WSD w Paradyżu i Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Górze.

Od 2004 r. adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W 2017 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się najnowszą historią Kościoła w Polsce, regionalistyką, historią polityczną oraz politologią religii.

mgr Andrzej Perlak

Urodzony w 1954 r., historyk, członek Prezydium MKZ/ZR NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze i autor broszury o Katyniu (1981), internowany (13.12.1981-30.11.1982), później m.in. członek Diecezjalnego Komitetu Pomocy dla Rodzin Internowanych i Aresztowanych (1983), konspiracyjnej Agencji Informacyjnej „S” i Krajowej Agencji Terenowej; uhonorowany m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016) i nagrodą IPN „Świadek Historii” (2011); współautor (z żoną Marią) publikacji: Internowani w Uhercach II (16 VIII –23 XII 1982 r.) (Wrocław 2010) i Nowosolska „Solidarność. Relacje, wspomnienia, dokumenty (IX 1980 –VI 1990) (Poznań 2013).

Przewiń na górę