I edycja – 14 czerwca 2018

Plakat promujący konferencję

Zobacz galerię zdjęć!

„Stalinizm jako system determinujący życie [indywidualne i publiczne] na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956”

  • Walka administracyjna z obywatelem

PROGRAM – 14 czerwca 2018 r.


MIEJSCE KONFERENCJI:
Aula Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71


OTWARCIE KONFERENCJI
godz. 10.00-10.30

 SŁOWO WSTĘPNE:

  • ks. Tadeusz Lityński – Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
  • Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski

WPROWADZENIE:

  • ks. prof. US. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz – Kierownik Merytoryczny Projektu

CZĘŚĆ I
godz. 10.30 -13.30

REFERATY:

1. Stan badań w Europie nad dziejami stalinizmu.

– ks. prof. dr dr dr hab. Jan Mikrut /Uniwersytet Gregorianum, Rzym, Włochy/30 min.

2. Przesiedlenia ludności niemieckiej z tzw. Ziem Odzyskanych. Dylematy etyczno-polityczne. Ocena reminiscencyjna.

– ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński /KUL, Lublin, Polska/30 min.

3. Cele oraz skutki „repatriacji” i wywózek ze Wschodniej Galicji.

– dr Luba Derdziak /Instytut Teologiczny, Lwów, Ukraina/30 min.

4. Nowi „Lubuszanie” wobec problemów osadniczych i politycznych na Środkowym Nadodrzu w latach 1944-1956. Opór, przystosowanie, uległość.

– prof. dr hab. Czesław Osękowski /UZ, Zielona Góra, Polska/30 min.

5. Echa decyzji podejmowanych przez kardynałów A. Hlonda i St. Wyszyńskiego w ocenach Stolicy Apostolskiej.

– o. prof. dr Paweł Wójcik SVD /Uniwersytet Gregorianum , Rzym, Włochy/30 min.

6. Siostry Boromeuszki ze Świebodzina – ofiary rosyjskiego bezprawia. Relacja faktów. Kontekst czasowy, stan badań.

– s. mgr Krzysztofa Kubaj SMCB /Trzebnica, Polska/30 min.


DYSKUSJA/PRZERWA KAWOWA
godz. 13.30-14.00


CZĘŚĆ II
godz. 14.00-15.30

7. „Oto Partia: siła ludów i sumienia” – komunistyczna wizja (de)formacji sumienia”.

– ks. prof. US. dr hab. Grzegorz Chojnacki /US, Szczecin, Polska/20 min.

8. „Litera prawa” jako zbiór narzędzi wymuszających posłuszeństwo wobec nowej władzy  w czasach stalinowskich 1944-56. Na przykładzie ofiar systemu.

– ks. prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski /UZ, KUL, Zielona Góra, Lublin, Polska/20 min.

9. Przykłady „ludzi niezłomnych” na Środkowym Nadodrzu. Relacja faktów, stan badan.

– mgr Marek Budniak /UZ, Zielona Góra, Polska/20 min.

10. Wspomnienia Wiktorii Hetmańskiej jako przykład osobistego przeświadczenia o słuszności ustroju totalitarnego w Polsce 1945-56.

– ks. prof. US. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz /US, Szczecin, Polska/20 min.


Dyskusja
godz
. 15.30-16.00


ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
godz. 16.00-16.30

SŁOWO KOŃCOWE:

  • prof. US. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz – Kierownik Merytoryczny  Projektu

WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCIOWE:

  • chętni prelegenci

PODZIĘKOWANIA:

  • organizatorzy

POCZĘSTUNEK
 godz. 16.30


Przewiń na górę