s. mgr Krzysztofa Kubaj SMCB

Barbara Kubaj (s. Krzysztofa) SMCB ur. 24.12.1959 r. w Wołowie.

Po uzyskaniu dyplomu pielęgniarskiego wstąpiła do Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy. Po odbyciu formacji przez kilka lat pracowała w Ośrodku Mikrochirurgii i Reinplantacji Kończyn w Trzebnicy.

Studiowała teologię i zarządzanie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Temat pracy magisterskiej „Działalność zewnętrzna Sióstr Boromeuszek w Świebodzinie w latach 1871-1948” dał impuls do dalszych poszukiwań informacji na temat  dziejów Sióstr Boromeuszek u końca wojny i w latach powojennych.

Skierowana została kolejno przez przełożonych do nauczania religii a następnie do kierowania placówką medyczną na Górnym Śląsku.

Obecnie pełni urząd ekonomki generalnej Zgromadzenia.

Przewiń na górę