Referaty III edycja

  • Obrona życia w starożytnym Izraelu i jej uwarunkowania historyczne. (ks. prof. zw. dr hab. Janusz Lemański, Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej US) czytaj referat
  • Koncepcja człowieka w ideologiach nazizmu i komunizmu (ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński, KUL) – czytaj referat
  • Praktyki eutanazji w ramach realizacji „ustaw norymberskich” z 15.09.1935 r. na Środkowym Nadodrzu w latach 1938-1945, m.in. w Żarach i Obrzycach (dr hab. prof. UZ Bernadetta Nitschke-Szram, Instytut Nauk Prawnych. Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa) czytaj referat
  • Przemoc seksualna na Ziemiach Zachodnich i Północnych w ostatnich miesiącach wojny i pierwszych miesiącach po jej zakończeniu. Praktyka zdobywcy? (dr Joanna Hytrek-Hryciuk, IPN Wrocław) czytaj referat
  • Ustawa z 27 kwietnia 1956 r. i jej następstwa w praktyce PRL na Środkowym Nadodrzu. Genowefa Abłażej. (Ks. dr hab. prof. US Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, Katedra Historii Kościoła i Patrologii US) czytaj referat
  • Naziści wobec kobiet w niemieckich obozach koncentracyjnych w świetle dokumentów Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund. (dr Zbigniew Stanuch, IPN Szczecin) czytaj referat
  • Eutanazja chorych psychicznie w szpitalu psychiatrycznym w Obrzycach – specyfika, przebieg i memento na dziś (Ryszard Maciejewski – lekarz psychiatra) czytaj referat | zobacz prezentację
Przewiń na górę