Inne konferencje

Organizacje, instytucje i osoby związane z konferencją CZŁOWIEK WOBEC SYSTEMÓW TOTALITARNYCH NA ŚRODKOWYM NADODRZU 1933-1989 są aktywnie zaangażowane w przygotowanie innych konferencji pokazujących historię środkowego nadodrza. Pragną oni w sposób naukowy i popularno-naukowy pokazywać procesy społeczne, religijne, kulturowe i polityczne, które wpływały na codzienne życie mieszkańców tego regionu. Czynią to z wiarą w to, że taka refleksja historyczna może przyczynić się do tworzenia lepszej przyszłości dla obecnych i przyszłych pokoleń żyjących w tej części Polski.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie w sposób popularno-naukowy wybranych zagadnień z historii Kościoła na Ziemi lubuskiej. Ukazanie procesów: powstania, rozwoju, zaniku, odnowienia struktur Kościoła, ale przede wszystkim rozwoju życia religijnego i społecznego, które dzięki Kościołowi i jego instytucjom zmieniało społeczność tych ziem.

Przewiń na górę