ks. prof. US. dr hab. Grzegorz Chojnacki

Ks. Grzegorz Chojnacki

 • doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny US
 • prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
 • redaktor naczelny czasopisma „Studia Paradyskie”
 • sekretarz Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Colloquia Theologica Ottoniana”
 • członek Rady Naukowej czasopisma „Studia Oecumenica”
 • członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów
 • członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego

Najważniejsze publikacje (monografie):

 1. Sumienie w świetle prawdy. Komparatywna analiza koncepcji sumienia w encyklice „Veritatis splendor” i Corpus Paulinum, Poznań 2003
 2. Integracja europejska – odpowiedzialność chrześcijańska. Europäische Integration – christliche Verantwortung, Warszawa-Poznań-Berlin 2004 (monografia zbiorowa)
 3. Uderz w kamień, a wypłynie mądrość. Edyta Stein- życie i dzieło wyjątkowej kobiety, Zielona Góra 2009
 4. Sanktuarium rokitniańskie. Dzieje i konteksty, Zielona Góra 2009 (monografia zbiorowa)
 5. Od społeczeństwa „widzów” do społeczeństwa obywateli. Chrześcijańskie podstawy budowania społeczeństwa obywatelskiego, Poznań 2010
 6. Kościół na Środkowym Nadodrzu. Historia i postacie, Zielona Góra 2011 (monografia zbiorowa)
 7. Wkład Stefana Kardynała Wyszyńskiego w kształtowanie kultury polskiej. Kultura polska – pamięć i tożsamość, Poznań-Gniezno-Warszawa 2011 (monografia zbiorowa)
 8. Relacyjność osoby ludzkiej. Studium antropologiczno-teologiczne pism Edyty Stein (Teresy Benedykty od Krzyża), Poznań 2015
 9. Miłość jest nam dana i zadana. Komentarz do posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża Franciszka, Szczecin 2017 (monografia zbiorowa)
Przewiń na górę