IV edycja – 2021

„Walka o sumienia Polaków. 1980-1989”

14 października 2021

Aula Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71
godz. 16.00-19.00

Nagranie konferencji - 14.10.2021

Odtwórz wideo

Nagranie możesz również obejrzeć bezpośrednio w serwisie YouTube

Zaproszenie - film promujący konferencję

Program

 • Prof. zw. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, PAN, AJP, Gorzów Wlkp.:
  Przebudzenie sumień Polaków, jako owoc pielgrzymek św. Jana Pawła II do Ojczyzny.
 • Dr hab. Rafał Łatka, BBH IPN Warszawa:
  O wiele więcej niż duszpasterstwo. Rola Kościoła katolickiego w ostatniej dekadzie PRL.
 • Ks. dr hab. prof. KUL Kazimierz Pierzchała, KUL:
  „Więzień sumienia” a dylematy funkcjonariuszy SW. System penitencjarny w PRL wobec lubuskich opozycjonistów z lat 80-tych.
 • Ks. dr hab. prof. US Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, INT US:
  Wybór między wiarą a niewiarą. Dylematy sumienia mieszkańca Ziemi Lubuskiej na przykładzie życia i działalności ks. Bronisława Kotwicy (1946-2003).
 • Ks. dr hab. prof. UAM Bernard Kołodziej, WT UAM:
  Pomoc dla Rodaków w okresie Stanu Wojennego organizowana przez parafie polonijne prowadzone przez Księży Chrystusowców.
 • Ks. dr hab. Robert Romuald Kufel, ADZG:
  Działalność Komitetu Pomocy Internowanym i ich rodzinom w zasobie Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze.

Poza konferencją w publikacji pokonferencyjnej zamieszczone zostaną również referaty:

 • Dr Tadeusz Dzwonkowski, APZG:
  Formacja religijna i patriotyczna Lubuszan na przykładzie działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Zielonej Górze.

Zobacz sylwetki prelegentów
Zobacz referaty wygłoszone w czasie konferencji

Przewiń na górę