Idea

Cele konferencji

„Człowiek wobec systemów totalitarnych na środkowym nadodrzu 1933-1989”

  • Naukowa refleksja i badania nad Systemem totalitarnym w latach 1945-1989 i kondycją CZŁOWIEKA – systemem wartości, norm, zasad
  • Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czym kierowali się ludzie kiedy szli na współpracę z  państwem komunistycznym, a czym kiedy wybierali czynny lub bierny opór względem niego – różne postawy ludzkie i ich motywy
  • Popularyzacja badań historycznych nad tymi zagadnieniami i dotarcie z wnioskami do jak najszerszej rzeszy odbiorców

System totalitarny w latach 1945-1989 był rzeczywistością, która dotyczyła mieszkańców Środkowego Nadodrza. W różnych etapach jego funkcjonowania wywierał  odmienny wpływ na ich życie.  Po upływie ćwierć wieku od jego upadku pragniemy podjąć się naukowej refleksji nad kondycją CZŁOWIEKA  – systemem wartości, norm, zasad jakie mu towarzyszyły.

Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czym kierowali się ludzie kiedy szli na  współpracę z  państwem komunistycznym, a czym kiedy wybierali czynny lub bierny opór względem niego. Pragniemy pokazać różne postawy ludzkie i ich motywy.

Temat powyższy nie był na naszym terenie dotychczas naukowo opracowywany, dlatego istnieje potrzeba przeprowadzania najpierw badań historycznych. Wykorzystamy przede wszystkim dostępne  źródła Instytutu Pamięci Narodowej w Zielonej Górze. Wyniki tych badań zostaną zaprezentowane w ramach seminariów, a ostatecznie skonfrontowane z dokonaniami naukowców polskich i z innych krajów.  Aby utrwalić prawdę historyczną i  rozpowszechniać ją zostanie wydane publikacja oparta na wynikach przeprowadzonych badań.

Nasze przedsięwzięcie jest kierowane do naukowców, nauczycieli, studentów historii, socjologii, filozofii oraz wszystkich zainteresowanych problematyką historii totalitaryzmu i Środkowego Nadodrza.

W celu realizacji powyższych zadań powołaliśmy Zespół badawczo-naukowy, pod kierownictwem ks. prof. dr. hab. Dariusza Wachocza-Śmierzchalskiego, którego celem jest przeprowadzenia cyklu  seminariów naukowych młodych badaczy – historyków – socjologów. Odbywać się one będą w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze.

Drugim zadaniem  Zespołu jest przygotowanie i przeprowadzenie Konferencji Naukowej pt. Człowiek wobec systemów totalitarnych w XX wieku. Planujemy zorganizować pięć edycji tej konferencji przez pięć kolejnych lat.

Trzecim zdaniem Zespołu jest przygotowanie wydawnictwa pokonfrencyjnego – publikacji referatów.

Edycje Konferencji Naukowej

„Człowiek wobec systemów totalitarnych na środkowym nadodrzu 1933-1989”

 EDYCJA I – 14 czerwca 2018 r. – Zielona Góra
„Stalinizm jako system determinujący życie [indywidualne i publiczne] na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956”

  • Walka administracyjna z obywatelem

Zobacz program


EDYCJA II – 7 listopada 2019 r. – Zielona Góra 
„Działalność zbrodnicza zielonogórskich sądów i organów bezpieczeństwa w okresie PRL”

  • Walka ideologiczna

Zobacz program


EDYCJA III – 15 października 2020 r. – Zielona Góra 
„OD ABORCJI DO EUTANAZJI. PRAKTYKI SYSTEMÓW TOTALITARNYCH NA ŚRODKOWYM NADODRZU W LATACH 1933-1989”

Zobacz program


EDYCJA IV – 14 października 2021 r. – Zielona Góra
„Walka o sumienia Polaków. 1980-1989”

  • Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
  • Odkrywanie sumienia Polaków

Zobacz program


EDYCJA V – 2022 r. – Zielona Góra 
„Społeczeństwo niemieckie na Środkowym Nadodrzu wobec nazizmu. 1933-1945”

  • Ideologia nazistowska, kult jednostki – Fürer

Zobacz program

Przewiń na górę