Konferencja naukowa

Najnowsze

Rok 2024

Niniejsza publikacja jest rezultatem konferencji popularno-naukowej pt. Tożsamość i żywotność katolicyzmu na terenie obecnego województwa lubuskiego – wybrane zagadnienia,
która odbyła się 12 października 2023 r. w Zielonej Górze. Jej organizatorami byli: zielonogórski oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Fundacja „Civitas Christiana” i Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. Była kontynuacją cyklu pięciu konferencji pod hasłem Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu w latach 1933-1989, które odbywały się od 2018 do 2022 r.
Czytaj więcej o konferencji

Marek Budniak
urodzony w 1958 r. w Zbąszynku, doktor historii, nauczyciel historii, założyciel i wieloletni dyrektor pierwszej szkoły katolickiej w Zielonej Górze – liceum i gimnazjum (1994-2012), działacz opozycji antykomunistycznej, zaangażowany w życie społeczne i polityczne Zbąszynka (honorowy obywatel) i Zielonej Góry. Autor książki „Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w latach 1950-1954”, a także wielu artykułów i publikacji dotyczących problematyki żołnierzy wyklętych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem „Pro Patria”.

Wcześniejsze

Rok 2023

Głównym celem konferencji jest przedstawienie w sposób popularno-naukowy wybranych zagadnień z historii Kościoła na Ziemi lubuskiej. Ukazanie procesów: powstania, rozwoju, zaniku, odnowienia struktur Kościoła, ale przede wszystkim rozwoju życia religijnego i społecznego, które dzięki Kościołowi i jego instytucjom zmieniało społeczność tych ziem.

Lata 2018-2022

5 edycji konferencji naukowej
"Człowiek wobec systemów totalitarnych na środkowym nadodrzu 1933-1989"

2022

EDYCJA V – 13 października 2022 r. – Zielona Góra 
„Społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu wobec nazizmu. 1933-1945”

  • Ideologia nazistowska, kult jednostki – Führer

2021

2021

EDYCJA IV – 14 października 2021 r. – Zielona Góra
„Walka o sumienia Polaków. 1980-1989”

  • Odkrywanie sumienia Polaków

2020

EDYCJA III – 15 października 2020 r. – Zielona Góra 
„Od aborcji do eutanazji. Praktyki nazistów i komunistów”

  • Ekonomia nad ideologią

2019

EDYCJA II – 7 listopada 2019 r. – Zielona Góra 
„Działalność zbrodnicza zielonogórskich sądów i organów bezpieczeństwa w okresie PRL”

  • Walka ideologiczna

2018

 EDYCJA I – 14 czerwca 2018 r. – Zielona Góra
„Stalinizm jako system determinujący życie [indywidualne i publiczne] na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956”

  • Walka administracyjna z obywatelem
Przewiń na górę