Studia Paradyskie

W 28 tomie „Studiów Paradyskich” opublikowane zostały referaty prelegentów wygłoszone podczas I edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej CZŁOWIEK WOBEC SYSTEMÓW TOTALITARNYCH NA ŚRODKOWYM NADODRZU 1933-1989


„Studia Paradyskie” to periodyk naukowy, w którym opublikowane zostaną wykłady i prelekcje wygłoszone podczas konferencji.

Strona internetowa „Studiów Paradyskich”