Tożsamość i żywotność katolicyzmu na terenie obecnego województwa lubuskiego  – wybrane zagadnienia (2023)

Termin i miejsce

 • 16.00 – rozpoczęcie konferencji, wprowadzenie
 • 16.15 – referaty
 • 18.15 – dyskusja, pytania, poczęstunek
 • 18.45 – zakończenie konferencji

Podsumowanie konferencji

Publikacja pokonferencyjna

Niniejsza publikacja jest rezultatem konferencji popularno-naukowej pt. Tożsamość i żywotność katolicyzmu na terenie obecnego województwa lubuskiego – wybrane zagadnienia,
która odbyła się 12 października 2023 r. w Zielonej Górze. Jej organizatorami byli: zielonogórski oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Fundacja „Civitas Christiana” i Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. Była kontynuacją cyklu pięciu konferencji pod hasłem Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu w latach 1933-1989, które odbywały się od 2018 do 2022 r. 

Cele konferencji

 • Przedstawienie w sposób popularno-naukowy wybranych zagadnień z historii Kościoła na Ziemi lubuskiej. Ukazanie procesów: powstania, rozwoju, zaniku, odnowienia struktur Kościoła, ale przede wszystkim rozwoju życia religijnego i społecznego, które dzięki Kościołowi i jego instytucjom zmieniało społeczność tych ziem.
 • Ukazanie wybranego zagadnienia z historii Biskupstwa Lubuskiego – powstanie (geneza pierwsze lata istnienia) – rozwój – upadek (starcie z reformacją), przedstawienie sylwetek wybitnych biskupów lubuskich np. bpa Wawrzyńca 1209 -1233 oraz związków Biskupstwa Lubuskiego z Metropolią Gnieźnieńską i zależności politycznej od władców niemieckich. Nawiązanie do rocznicy 900-lecia Biskupstwa Lubuskiego.
 • Przypomnienie kultu św. Jadwigi Śląskiej na Ziemi Lubuskiej. Nawiązanie do 800 i 700-lecia Zielonej Góry oraz przypadającej w 2024 roku 730 – rocznicy konsekracji kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej.
 • Ukazanie procesu odradzania się katolicyzmu na Ziemi Lubuskiej po II wojnie – powstanie i rozwój polskiej administracji kościelnej na tych terenach, rozwój życia religijnego, walka komunistycznej władzy z kościołem katolickim.

Tematy wystąpień i prelegenci

Wstęp do konferencji i prowadzenie – dr Marek Budniak

Referaty:

 1. Czy biskupstwo lubuskie było misyjne?
  dr Marek Golemski – Gdańsk
 2. Dziedzictwo materialne dawnego biskupstwa lubuskiego – wybrane przykłady
  dr Bożena Grabowska – Gorzów Wlkp.
 3. Kult św. Jadwigi Śląskiej na terenie obecnego województwa lubuskiego
  ks. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz – Szczecin
 4. Rola kościoła katolickiego w utrzymaniu polskiej tożsamości narodowej w latach 1848-1945 na terenie obecnego województwa lubuskiego
  dr hab. prof. UZ Marceli Tureczek – Zielona Góra
 5. Katoliccy ekspatrianci na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1950
  ks. dr hab. Robert Kufel – Zielona Góra
 6. Rola Prymasów Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego w odbudowie katolicyzmu na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1967
  dr Tadeusz Dzwonkowski – Zielona Góra

Zobacz referaty

Patroni

patronaty honorowe:

 • Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak
 • Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego – ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki prof. US
 • Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. UZ dr hab. Robert Skobelski

patronaty medialne:

Projekt finansowany z budżetu miasta Zielona Góra

Plakat konferencji

Przewiń na górę