o. prof. dr Paweł Wójcik SVD

o. Paweł Wójcik urodzony w 1976 w Elblągu. W 1995 wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego (Misjonarze Werbiści). W 2005 roku uzyskał tytuł magistra teologii na Wydziale teologicznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i otrzymał święcenia kapłańskie.

W 2008 roku rozpoczął studia na Wydziale Historii Kościoła Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.

W 2011 roku uzyskał tytuł licencjata, a w 2016 doktora historii Kościoła na podstawie rozprawy: Il governo e la Chiesa in Polonia di fronte alla diplomazia vaticana 1945-1978 (San Pietro in Cariano-Verona 2016).

Jest dyrektorem Archiwum Generalnego Zgromadzenia Słowa Bożego w Rzymie, wykładowcą na wydziale Historii Kościoła Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, członkiem komitetu redakcyjnego serii wydawniczej Storia della Chiesa in Europa centro-orientale pod kierunkiem ks. prof. Jana Mikruta.

Zajmuje się historią polityczną i religijną Polski w okresie komunistycznym, polityką wschodnią Watykanu, historią misji, geografią i topografią kościelną.

Przewiń na górę