Marek Budniak, doktorant Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, interesuje się dziejami ludzi, którzy podjęli walkę z system komunistycznym na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956; bada dokumenty Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze; autor kilku artykułów naukowych o tej tematyce oraz kilkudziesięciu publikacji popularno-naukowych w czasopismach lokalnych.

Pisze rozprawę doktorską na temat „Oporu zwykłych ludzi wobec systemu stalinowskiego w latach 1950-1954 w świetle dokumentów Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze”.

Przewiń na górę